Živila in krma

Senzorična analiza

Senzorična analiza ima posebno mesto pri raziskavah živil. Ta zaradi svojih postopkov zagotavlja določene informacije o izdelku, ki jih ni mogoče zagotoviti z drugimi raziskovalnimi tehnikami. Potreba po tovrstnih informacijah v postopkih proizvodnje, nadzora ali pri optimizaciji izdelkov je povzročila sistematično povečanje zanimanja za senzorično analizo. To je prispevalo k razvoju senzorike, ki utrjuje svoj položaj v osnovnih laboratorijskih preiskavah. Za verodostojne in uporabne informacije je bistvena izvedba senzoričnih testov s strani izkušenih strokovnjakov. Laboratoriji J.S. Hamilton Poland že leta izvajajo senzorične raziskave v nadzorovanih in standardiziranih pogojih. Dobro usposobljena in stalno nadzorovana ekipa strokovnjakov opravlja raziskave z uporabo standardiziranih metod in lastnih raziskovalnih postopkov. Laboratorij poleg osnovnih senzoričnih metod uporablja in izvaja tudi nove metodološke koncepte, s katerimi pridobi še bolj uporabne in celovite informacije, ki prispevajo k ustreznim tehnološkim ali poslovnim odločitvam.