Kozmetika

Testiranje biocidnih izdelkov

V naših dobro opremljenih prostorih izvajamo testiranje učinkovitosti biocidnih proizvodov v skladu s trenutno veljavnimi normami kemičnih razkužil in antiseptikov. V laboratoriju izvajamo preskuse, s katerimi preverimo, ali izdelek izpolnjuje biocidne lastnosti, ki jih navaja proizvajalec in ali je nek izdelek učinkovit kot razkuževalen in fungiciden izdelek.

 

Predno se biocidni produkt registrira na pooblaščenem nacionalnem uradu – Urad RS za kemikalije, je potrebno je izvesti specifične teste. Ponujamo teste biocidov, kot so:

 • Biocidi za higieno ljudi
 • Razkužila za javno in individualno uporabo
 • Izdelki za razkuževanje površin, ki pridejo so v neposrednem stik s hrano ali krmo.

 

V naših laboratorijih izvajamo teste v skladu z naslednjimi normami:

 • PN-EN 1276 Kemična razkužila in antiseptiki – Kvantitativni suspenzijski test za ocenjevanje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov, ki se uporabljajo na živilskih, industrijskih, domačih in institucionalnih področjih – Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
 • PN-EN 13697 Kemična razkužila in antiseptiki – Kvantitativni test na neporozni površini za ocenjevanje baktericidnega in/ali fungicidnega delovanja kemičnih razkužil, ki se uporabljajo na živilskih, industrijskih, domačih in institucionalnih področjih – Preskusna metoda in zahteve izvedene brez mehanskih postopkov (faza 2, stopnja 2)
 • PN-EN 13704 Kemična razkužila – Kvantitativni suspenzijski test za ocenjevanje sporocidnega delovanja kemičnih razkužil, ki se uporabljajo na živilskih, industrijskih, domačih in institucionalnih področjih – Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
 • PN-EN 1499 Kemična razkužila in antiseptiki – Higiensko pranje rok – Preskusna metoda in zahteve (faza 2 / stopnja 2)
 • PN-EN 1500 Kemična razkužila in antiseptiki – Higiensko razkuževanje rok – Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)
 • PN-EN 1650 Kemična razkužila in antiseptiki – Kvantitativni suspenzijski test za ocenjevanje fungicidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov, ki se uporabljajo na živilskih, industrijskih, domačih in institucionalnih področjih – Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
 • PN-EN 1656 Kemična razkužila in antiseptiki – Kvantitativni suspenzijski test za ocenjevanje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov, ki se uporabljajo na živilskih, industrijskih, domačih in institucionalnih področjih – Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
 • PN-EN 1657:2016-06 Kemična razkužila in antiseptiki. Kvantitativni suspenzijski preskus za ocenjevanje fungicidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov, ki se uporabljajo na področju veterine. Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)