Storitve petrokemične inšpekcije

Analiza utekočinjenega naftnega in zemeljskega plina

J.S. Hamilton Poland ponuja številne neodvisne inšpekcijske storitve ter akreditirane analize naftnega plina in drugih sorodnih izdelkov. Naša ponudba je usmerjena na naftne družbe, uvoznike, operaterje terminalov, plinske polnilne postaje, trgovce na debelo, bencinske črpalke in vladne agencije, ki jih zanima pridobivanje neodvisne informacije o kakovosti LPG s strani akreditiranega laboratorija.

Vzorce zbirajo pooblaščeni inšpektorji, ki so na voljo 24 ur na dan, sedem dni v tednu. J. S. Hamilton Poland je edino podjetje na Poljskem, ki ima štiri mrežne laboratorije v Gdynii, Katovicah, v mestu Małaszewicze in Sokolka. Rezultate je možno posredovati stranki že po 12 urah po vzorčenju kjerkoli na Poljskem.

 

J.S. Hamilton Poland ponudba LPG nadzora vključuje:

 • vzorčenje cistern, ladijskih spremnikov in drugih, skladno s standardom PN-EN ISO 4257:2004
 • vzorčenje bencinskih servisov v skladu z UN/ME/CN-18: 2007
 • rutinske in končne analize LPG opravljene v laboratorijih v mestih Gdynia, Katowice, Małaszewicze in Sokółki
 • usposabljanje in svetovanje pri kompoziciji pogonskih goriv
 • celovit sistem spremljanja kakovosti monitoringa kakovosti goriv /FQMS
 • sklepanje pogodb s podizvajalci laboratorijskih storitev
 • kvantitativni račun

 

Analiza utekočinjenega naftnega plina v skladu z PN-EN 589 in testiranje propan-butana v skladu s PN-96008: 1998

 • ogljikovodiki C1 – C8 (vključno s propanom in butanom)
 • skupna vsebnost diena (vključno z 1,3-butadien)
 • minimalni parni tlak 150 kPa pri temperaturi
 • parni tlak pri 40 °C
 • oktansko število
 • gostota pri 15 °C
 • test korozije bakrenih trakov
 • vsebnost skupnega žvepla
 • vsebnost vode
 • ostanki pri izhlapevanju
 • delež mineralnega olja
 • vonj
 • vodikov sulfid
 • amonijak
 • parni tlak pri -15 °C, 40 °C, 70 °C
 • kalorična vrednost

 

Analiza propilena se izvaja v skladu s standardom ASTM D-5273: 2002:

 • skupna vsebnost klora
 • skupna vsebnost žvepla
 • sestava ogljikovodikov
 • vsebnost benzena
 • vsebini CO, CO2
 • vsebnost H2S, NH3
 • vsebnost metanola
 • ogljikovodiki acetilinskega tipa

 

Kvalitativna in kvantitativna analiza naftnega plina in drugih tekočih lahkih ogljikovodikov:

 • vsebina N2, O2, CO2
 • ogljikovodiki C1 – C8
 • vsebina THT
 • bruto in neto kalorična vrednost
 • gostota
 • indeks Wobbe

 

Dodatne LPG analize, propan in butan:

 • metanol, acetonitril, aceton, propan-1-ola, propan-2-ol
 • živo srebro
 • vsebnost vode po Karl-Fischerjevi metodi
 • inhibitor korozije
 • amonijak, vodikov fluorid, vodikov klorid
 • H2S, COS, CS2, merkaptani, plinska kromatografija za sulfide
 • R-število
 • O-število
 • test izhlapevanja
 • test Doctor
 • analiza kontaminacije komunalnih in tehnoloških objektov