Fumigacija in DDD

Fumigacija

J.S. Hamilton Poland zagotavlja celovit sistem za nadzor škodljivcev v skladiščih, kot tudi nujne podporne storitve kot so dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija. Naše podjetje ponuja dezinfekcijske, dezinsekcijske in deratizacijske ter fumigacijske rešitve za zaščito ladijskega prometa in tovora, proizvodnje, skladišča itd. Naš cilj je strokovna fumigacija škodljivcev in ohranjanje okolje v skladu s predpisi glede zdravja in varnosti. Poleg tega imamo ustrezno politiko zavarovanja odgovornosti glede poslovnih dejavnosti. Učinkovitostost opravljenih storitev je prednostna naloga za nas. J.S. Hamilton Poland z dolgoletnimi izkušnjami na področju fumigacijskih storitev zagotavlja visoko kakovost storitev, visoko usposobljenost in izkušenost zaposlenih, strokovno svetovanje in aktivnosti, ki jih izkazujemo z ustreznimi certifikati.

 

Po vsej Poljski nudimo širok spekter celovitih storitev fumigacije kmetijskih in živilskih surovin z uporabo klasičnih metod ali z metodo recirkulacijskega J-sistema.

 

Naša ponudba:

 • fumigacija zabojnikov
 • fumigacija tovora z žiti
 • fumigacija žit v silosih, zabojnikih, skladiščih, vagonih
 • fumigacija praznega zabojnika
 • recirkulacijski J-sistem
 • prezračevanje po fumigaciji in izdaja certifikata

 

Za fumigacijske storitve nudimo posebno varnostno opremo, kot so dihalne maske, plinski detektorji, varnostni protokoli. Vsaki fumigaciji sledi izdaja mednarodnega certifikata.

 

Dejavnosti

Ponujamo fumigacijske storitve po vsej Poljski na različnih področjih:

 • mlini, silosi z žitaricam in trgovine
 • pristanišča
 • terminali
 • ladje
 • ladjedelnice
 • pekarne, slaščičarne
 • hoteli
 • skladišča
 • kmetijski in živilski obrati
 • zgodovinske znamenitosti
 • muzejski artefakti