Živila in krma

Presoje dobaviteljev

Presoje dobaviteljev so elementi učinkovitega nadzora in upravljanja z dobavitelji, z namenom prepoznavanja možnih tveganj. V tovrstnih presojah se preveri učinkovitost pri izpolnjevanju kupčevih pričakovanj.

 

Presoje dobaviteljev so večinoma izvedene v postopkih:

  • izpolnjevanje pogojev novih dobaviteljev
  • ciklično vrednotenje in preverjanje izpolnjevanja pogojev dobavitelja
  • preverjanje kakovosti storitev ali izdelkov, v primeru naraščanja števila reklamacij itd.

 

Ponujamo vam izvedbo presoje za preverjanje skladnosti s poslovno politiko podjetja ali skladnost z izbranim standardom za varnost in kakovosti živil. Prav tako nudimo izvajanje presoj v distribucijskih centrih.

 

Prednosti izvajanja presoj s strani neodvisnega podjetja so:

  • objektivno ocenjevanje dobavitelja
  • določitev najšibkejših točk, predlogi za izboljšave
  • potrjevanje izpolnjevanja standardov kakovosti in varnosti živil
  • neodvisnost in učinkovitost
  • racionalizacija vloženega časa in truda s strani zaposlenih v podjetju
  • izboljšanje sistema glede učinkovitega upravljanja z dobavitelji

 

Usposobljeni in izkušeni presojevalci izvajajo presoje v skladu s potrebami in zahtevami naročnika.