Kozmetika

Fizikalno-kemijski testi

Fizikalno-kemijski testi kozmetičnih izdelkov se izvajajo za ugotavljanje varnosti, stabilnosti in učinkovitosti, kar vključuje določanje osnovnih parametrov kakovosti in sestave izdelka ter določanje škodljivih substanc. V okviru specifikacij fizikalno-kemijskih testov ponujamo celovito testiranje učinkovanja surovin in končnih izdelkov. Naš laboratorij prav tako ponuja strokovne analize za potrjevanje skladnosti z zahtevami standardov in s tehničnimi specifikacijami, ki jih podajo proizvajalci.

 

Z dokazano strokovnostjo pri kozmetičnem testiranju ponujamo širok nabor storitev in določamo:

 • težke kovine (arzen, svinec, kadmij, živo srebro, nikelj)
 • vodno aktivnost
 • nitrozamine
 • konzervanse
 • alergene
 • pH
 • vsebnost vode
 • gostoto
 • kloride, kot je NaCl
 • suho organsko snov
 • moč penjenja

 

Ponujamo tudi naslednje analize:

 • implementacija in validacija analitskih metod HPLC/GC/ICP
 • analize čistosti
 • analize istovetnosti
 • prenos analitskih metod