Storitve petrokemične inšpekcije

Ponudba analiz utekočinjenega goriva: dizel in bencin

Analiza pogonskih goriv

Cilj kontrole kakovosti goriva je zagotoviti najvišjo kakovost na vseh bencinskih črpalkah. Storitve analize omogočajo promoviranje verige znamk bencinskih servisov, večjo ozaveščenost potrošnikov ter je učinkovit način upravljanja sistema kakovosti za goriva.

 

Naša ponudba neodvisnih analiz vključuje:

 • zbiranje vzorcev bencina, dizelska goriva, utekočinjenega naftnega plina na bencinskih servisih, iz cistern, ladijskih spremnikov, in drugje v skladu s standardi: PN-EN ISO 3170, PN-EN 14275 ali PN-EN 4275
 • Hitra dostava vzorcev goriv v naš akreditirani laboratorij v pogojih, ki preprečujejo morebitne spremembe fizikalno-kemijskih lastnosti vzorca
 • analiza goriva v akreditiranem laboratoriju: bencin, dizelsko gorivo, utekočinjeni naftni plin, v skladu z veljavno zakonodajo
 • izdaja certifikata o kakovosti analiziranega goriva
 • intervencijsko in obsežno spremljanje kakovosti goriva kjerkoli v državi
 • svetovanje glede kvalitete in kvantitete pogonskega goriva
 • dovoljenje za objavo podatkov o neodvisnem nadzoru kakovosti pogonskega goriva, izvedenih s strani J.S. Hamilton Poland

 

Akreditacija

Najvišji standardi analiz in vzorčenja motornih goriv je bil potrjen s strani poljskega akreditacijskega centra št. AK 011 in AB 079. Zagotavljamo, da so naše analize izvedene natančno ter v skladu s standardi, ki jih zahteva industrija.

 

 

Naša ponudba:

Analiza bencina. Nudimo vse analize v skladu z PN-EN 228:

 • oktansko število RON
 • oktansko število MON
 • vsebnost svinca
 • gostota pri 15 ° C
 • vsebnost žvepla
 • metoda obdobja indukcije
 • izpran (levo) in izpran (desno) vsebnost gume v bencinu
 • korozije bakrenih trakov
 • videz
 • vsebnost alifatskih, olefina, PAH’s
 • vsebnost benzena
 • vsebnost kisika in kisikovih spojin
 • parni tlak
 • vsebnost PAH’s
 • frakcijska sestava
 • izhlapevanje goriva v uplinjač

 

 

Analiza dizelskega goriva. Nudimo vse analize v skladu z PN-EN 228:

 • cetansko število
 • cetanski indeks
 • gostota pri 15 ° C
 • vsebnost PAH’s
 • vsebnost žvepla
 • točka plamenišča
 • ostanki ogljika
 • vsebnost pepela
 • vsebnost vode
 • vsebina onesnaževanja
 • korozije bakrenih trakov
 • vsebnost maščobnih kislin metil estrov (FAME)
 • oksidacijska stabilnost
 • drsnost (HFRR)
 • kinematična viskoznost
 • frakcijska sestava
 • točka zamegljenosti
 • točka zamašitve hladnega filtra (CFPP)

 

Analiza kurilnega olja (lahkih in težkih goriv) in naftnih derivatov. Nudimo vse analize v skladu z PN-C-96024:2011:

 • gostota
 • kalorična vrednost
 • plamenišče
 • kinematična viskoznost
 • frakcijska sestava
 • točka zgoščevanja
 • ostanek ogljika
 • vsebnost žvepla
 • vsebnost vode
 • vsebina onesnaževanja
 • vsebnost pepela
 • oksidacijska stabilnost
 • drsnost (HFRR)
 • vsebnost vanadija
 • vsebnost ogljika
 • faktorji emisij ogljikovega dioksida

 

 

Biodizel B20, B100 / FAME, RME

 

Odpadna olja

Identifikacija nečistoč v industrijskih ali komunalnih obratov

Biogoriva

Za podjetja, ki uporabljajo biokomponente in biogoriva J.S. Hamilton Poland ponuja:

 

 • sklepanje pogodb glede laboratorijskih storitev. Laboratorij izvaja monitoring kakovosti surove nafte in opravlja rutinske postopke, s celovito kontrolo kakovosti biogoriv. Ravno tako izdaja potrdila o kakovosti biogoriv za uporabnike biokomponent.

Analize:

 • maščobnih kislin metil estrov (FAME, B100) v skladu z PN-EN 14214
 • bioetanola
 • repičnega olja, ki se uporablja kot gorivo
 • glicerina
 • BIOHEAT olja
 • ocena mešanja FAME in dizelskih mešanic v skladu s predpisi poljskega Ministrstva za gospodarstvo
 • identifikacija in določitev FAME in dizelskih mešanic
 • zbiranje vzorcev biokomponent iz cistern in spremnikov skladno s standardi kakovosti

 

 

S strani poljskega Ministrstva za kmetijstvo in razvoj podeželja smo pooblaščeni laboratorij za izvajanje analiz kakovosti biokomponent ter za izdajanje potrdil o kakovosti (Uredba Ministrstva za gospodarstvo in delo na Poljskem z dne 19. oktobra 2005 o biokomponentah in analizah kakovosti).

Prav tako izvajamo analize glicerina skladno z zahtevami/metodami farmakopeje.