Živila in krma

Preferenčni testi potrošnikov

J.S. Hamilton Poland že vrsto let podpira in spodbuja domače in tuje proizvajalce pri ustvarjanju uspeha svojih izdelkov na tržišču. Raziskave potrošnikov imajo ključno vlogo v tem procesu, saj so nenadomestljiv vir informacij o izdelku v širšem pomenu. Raziskave potrošnikov lahko zagotovijo ogromno dragocenih informacij, ki jih ni možno pridobiti iz drugih virov in so posebej relevantna za izdelke v fazi razvoja in pri zasnovi izdelka. Z oceno senzoričnih in uporabnih lastnosti izdelka s strani končnega kupca pridobimo podatke glede razumevanja potrošniškega sveta, njihovih pričakovanj in motivov. Te študije so pogosto razširjene in lahko vključujejo tudi vprašanja, povezana s tipično tržno raziskavo, kar omogoča širši pregled in še bolj celovite informacije.