Farmacevtska panoga

Zdravila in surovine

V današnjih časih nas hiter razvoj farmacevtske industrije sili k uporabi visoko specializiranih podjetij, ki zagotavljajo analitične storitve in ki izpolnjujejo zahteve farmacevtske zakonodaje. Laboratorij J.S. Hamilton Poland ponuja širok spekter preizkusov, ki se izvajajo v dobro opremljenih laboratorijih z naslednjimi akreditacijami

 

 • Licenca za izdelavo zdravil na področju fizikalnega in kemičnega testiranja, ki jo izdaja glavni farmacevtski inšpektorat
 • Licenca za izdelavo, obdelavo in spreminjanje psihotropnih snovi in zdravil
 • Certifikat dobre proizvodne prakse (GMP). Certifikat GMP predstavlja sistem, ki zagotavlja, da se izdelki, ki so namenjeni ljudem in živalim, dosledno proizvajajo in nadzirajo v skladu s standardi visoke kakovosti
 • Akreditacija poljskega centra za akreditacije v skladu s standardom PN-EN ISO/IEC 17025 (certifikat AB 079)

 

Julija 2016 je laboratorij J.S. Hamilton Poland uspešno opravil tudi pregled uprave FDA in prejel potrdilo brez zadržkov, dokumentirano na obrazcu 483 o farmacevtskih izdelkih.

 

Naše podjetje ponuja storitve raziskav in razvoja, kot so:

 

 • razvoj analitičnih metod, ki vključujejo kromatografske, spektroskopske in klasične metode. Zagotavljamo preizkuse v okviru smernic mednarodnega sveta za uskladitev tehničnih zahtev za registracijo farmacevtskih izdelkov za ljudi (ICH), evropske agencije za zdravila (EMA) in uprave za hrano in zdravila (FDA)
 • potrjevanje analitične metode – razvite v laboratoriju J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o in laboratoriju stranke
 • prenos analitičnih metod – v in iz laboratorija J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o
 • študije stabilnosti – laboratorij J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o je opremljen s klimatskimi komorami za izvajanje preizkusov stabilnosti, ki se spremljajo in nadzirajo 24 ur
 • analiza validacije čiščenja – obširne izkušnje nam omogočajo razvoj in validacijo analitičnih metod, ki se uporabljajo za ocenjevanje učinkovitosti postopka čiščenja proizvodne opreme
 • razvoj in validacija metode za označevanje elementov v API in končnih izdelkov s tehnologijo ICP-MS v skladu z USP in EP.

 

Zagotavljamo tudi storitve nadzora kakovosti, vključno z:

 

 • identifikacijo kemičnih snovi
 • določitvijo kemične sestave snovi
 • preizkusom čistosti
 • ostanki topil
 • označevanje elementov z metodama ICP-OES in ICP-MS
 • profil raztapljanja
 • preizkušanje razkrajanja
 • študije stabilnosti
 • označevanje aktivnih sledi ostankov snovi

 

Ponašamo se z izjemno izkušenimi znanstveniki in ekipo strokovnjakov, ki so specializirani na področju analitske kemije in mikrobiologije. Dobro usposobljeni strokovnjaki, ki so zaposleni v laboratoriju J.S. Hamilton, zagotavljajo neoporečno kakovost vsake serije zdravil. Z našo najsodobnejšo opremo in ekipo dobro usposobljenih strokovnjakov lahko zagotavljamo najvišjo raven analitičnih storitev.