Storitve petrokemične inšpekcije

Raven emisij CO2

J.S. Hamilton Poland ponuja storitve, ki lastnikom naprav v sklopu sheme EU za trgovanje z emisijami omogočajo določitev dejanske količine emisije CO2 in o tem poroča nacionalnemu sistemu za spremljanja emisij.

 

Naša ponudba je namenjena telesom Nacionalnega načrta za razdelitev emisij CO2, ki nima sistemov za neprekinjeno spremljanje emisij (CEMS), vendar jih zanima določanje ravni emisij, ki izhajajo iz frakcij goriv in ostankov zgorevanja ter njihove instalacije.

 

Sprejem takih metod zagotavlja najvišjo stopnjo natančnosti, kar prinaša velike prihranke, povezne z metodo izračuna, ki temelji na povprečnih emisijah CO2 za različne vrste goriva. Naša metoda ustreza zahtevam uredbe Ministrstva za okolje o monitoringu snovi, ki so predmet interesa skupnosti, ki skrbi za trgovanje z emisijami. Ta določa parametre za izračun emisij CO2 v laboratorijih, ki so akreditirani v skladu z zahtevami EN ISO 17025:2005.

 

J.S. Hamilton Poland je specializiran za testiranje goriv in poseduje akreditacijo PCA št. AB 079. Da se določi parametre kakovosti in emisij CO2, je treba skrbno upoštevati postopke vzorčenja. J.S. Hamilton Poland ima kot neodvisni nadzorni organ akreditacijo PN-EN ISO/IEC 17020:2006 (akreditacija PCA št. AK 011) in določa reprezentativno vzorčenje premoga in recikliranje ter kot neodvisni laboratorij omogoča objektivno spremljanje emisij CO2 ter učinkovito preverjanje letnih emisij.

 

Naša ponudba:

  • reprezentativno zbiranje vzorcev
  • določitev kalorične vrednosti in vsebnosti ogljika
  • določitev indeksa oksidacije pri različnih inštalacijah
  • določitev frakcij biomase
  • izračun emisije CO2
  • priprava letnega poročila
  • druge strokovne storitve in nadzor, vključno s kvantitativno oceno skladišč
  • arbitrarna in primerjalna analiza
  • svetovanje