Certifikati

Sodelovanje v organizacijah

Inšpekcijske storitve

FOSFA (zveza združenj za olja, oljnice in maščobe)

Združenje FOSFA (Federation of Oils, Seeds and Fats Associations) je strokovno mednarodno arbitražno telo s skupno 1.113 člani v 89 državah, zadolženo za izdajanje pogodb izključno za svetovno trgovino oljnic, olja in maščob. Združenje FOSFA ima trenutno po svetu več kot 400 nadzorniških članov (poznanih kot inšpektorji).Glavni cilj sheme nadzorniških članov FOSFA je izboljšati in standardizirati raven kakovosti in storitev v interesu vseh strani. J.S. Hamilton Poljska je član sheme nadzornikov FOSFA od ...

See more

GAFTA (mednarodno združenje trgovcev s hrano in žitaricami)

GAFTA (The Grain and Feed Trade Association) je mednarodno trgovsko združenje s skupno več kot 1500 člani v 89 državah. Cilj združenja je spodbujanje mednarodne trgovine s kmetijskimi proizvodi, začimbami in izdelki na splošno ter zaščita interesov članov po celem svetu. Nadzorniki organizacije delujejo kot inšpektorji za zaščito interesov kupcev in prodajalcev, skladno s pogoji pogodb GAFTA. Registrirani nadzorniki opravljajo inšpekcijske preglede in nadzore, preverjanja ter ocenjevanje kakovosti in stanja žit, krme, stročnic, riža in drugega blaga, s katerimi se trguje skladno s pogoji GAFTA. J.S. Hamilton Poljska je član združenja GAFTA od ...

See more

Laboratorijsko testiranje

FOSFA (mednarodna organizacija za olja, oljnice in maščobe)

Člani FOSFA v mednarodni trgovini so se vedno sklicevali na svetovno mrežo popolnoma neodvisnih analitikov za zagotovitev natančnih in trenutno veljavnih potrdil analiz olj, maščob, oljnic in zemeljskih oreščkov, ki so predmet trgovanja. Člani analitiki (polni ali podporni) so laboratoriji, ki niso neposredno povezani s podjetji ali družbami, ki se ukvarjajo s trgovanjem surovin pod okriljem FOSFA. J.S. Hamilton Poljska je član FOSFA od leta ...

See more

GAFTA (mednarodno združenje trgovcev s hrano in žitom)

Laboratorijem, ki opravljajo analize žit, živalske krme, stročnic in riža, ki so predmet trgovanja pod pogoji GAFTA, in izdajajo certifikate kakovosti, se lahko odobri vpis v register analitikov GAFTA. Registrirani laboratoriji soglašajo, da sledijo analiznim metodam, ki se zahtevajo v skladu s pogoji pogodbe; tak primer so analizne metode, navedene v obrazcu GAFTA št.: 130. J.S. Hamilton Poljska je član GAFTA od ...

See more

Članstvo v drugih organizacijah

Poljsko zveze kozmetične industrije

Laboratorij je član poljske Zveze kozmetične industrije ‒ sektorske organizacije, ki jo sestavlja več kot 120 podjetij, ki predstavljajo kozmetično industrijo. Od svoje ustanovitve leta 2002 organizacija aktivno podpira podjetja, ki predstavljajo lepotno industrijo: proizvajalce in distributerje kozmetike, laboratorije, raziskovalne inštitute ter centre za usposabljanje. Poljska zveza kozmetične industrije je aktivno vključena v delo na področju obstoječe kozmetične zakonodaje in hkrati aktivno sodeluje in spodbuja pripravo novih zakonodajnih predlogov. Združenje zastopa kozmetična podjetja na mednarodni ravni in predstavlja stališče poljskega kozmetičnega sektorja v mednarodnih razpravah. Ena od glavnih nalog organizacije je vodenje kozmetičnih delovnih skupin pri ključnih vprašanjih, kot so zakonodaja, sestavine, zahtevki, standardizacija in številne druge. Delovne skupine so skupine strokovnjakov, ki predstavljajo platformo za izmenjavo mnenj in podajanje zakonodajnih predlogov bodisi na nacionalni ali evropski ravni. Rezultat dela delovne skupine so skupna tehnična in zakonodajna stališča, kar omogoča vzpostavitev usklajene in dosledne kozmetične industrije na Poljskem.

Poljski svet za prehranska dopolnila in živila

Poljski Svet za prehranska dopolnila in živila (KRSiO) je bil ustanovljen leta 2004. Ustanovitev je bila neposreden odziv na hitro rastoče tržišče prehranskih dopolnil in funkcionalnih živil na Poljskem, kakor tudi odgovor na pomembne nacionalne in evropske regulativne spremembe. Ključni cilji KRSiO so naslednji:

  • vplivanje na regulativni postopek glede prehranskih dopolnil in funkcionalnih živil;
  • širjenje točnih informacij o vlogi teh proizvodov v prehrani ljudi in aktivno sodelovanje pri ustrezni obveščenosti potrošnikov;
  • ponujanje podpore proizvajalcem in zagotavljanje splošnega pravnega svetovanja ter usposabljanja na področju proizvodnje in prodaje tovrstnih izdelkov, v skladu z visokimi standardi kakovosti in varnosti;
  • ponujanje podpore pri raziskavah in razvoju ter zbiranje znanstvenih podatkov o dopolnilih in njihovih sestavinah;
  • sodelovanje z nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami in združenji, ki se ukvarjajo z živili in njihovimi vplivi na ohranjanje zdravja.
J.S. Hamilton Poljska je član sveta od ...

Poljska zbornica za embalažo

Poljska zbornica za embalažo je bila ustanovljena leta 1994 kot združenje proizvajalcev in uporabnikov v embalažni industriji. Glavna naloga zbornice je zastopanje interesov proizvajalcev embalažnih materialov, končnih izdelkov in strojev ter obratov za tiskanje embalaže. Zbornica za svoje člane organizira poslovna potovanja na pomembne mednarodne razstave in sejme ter promovira poljsko embalažno industrijo. Prav tako organizira konference in usposabljanja za odgovorne v podjetjih in spremlja napredke v tehnologiji, zakonodaji in predpisih. Med člani širi kodeks dobrih poslovnih praks (poslovna etika). Poljska zbornica za embalažo zastopa svoje člane proti državi in državnim agencijam ter prenaša svoja mnenja in predloge. Prav tako sodeluje pri oblikovanju poslovnega prava. Zbornica sodeluje s sorodnimi organizacijami v drugih državah in podpira prisotnost poljskih podjetij s področja embalaže na tujih trgih. Prav tako upravlja podatkovno bazo o trgovinskih možnostih in priložnostih za sodelovanje. Članstvo v Poljski zbornici za embalažo potrjuje verodostojnost določenega podjetja kot trgovinskega partnerja.