Storitve petrokemične inšpekcije

Storitve laboratorijskih analiz

J.S. Hamilton Poland je na voljo za laboratorijske analize različnih naftnih proizvodov: bencina, dizelskega goriva, kurilnega olja, rezidualnega olja, baznega olja, stisnjenega parafina, parafinskega voska, surove nafte, UNP, propana, butana, propilena, zemeljskega plina, premoga, koksa, biomase, kemikalij, alkohola. Naš v celoti opremljen laboratorij v mestu Małaszewicze ponuja hitre in zanesljive rezultate s konkurenčnimi laboratorijskimi storitvami, potrebnimi za carinjenje.

 

J.S. Hamilton Poland – Storitve laboratorijskih analiz

 

Neodvisne analize goriva s strani akreditiranih laboratorijev J.S. Hamilton Poland so osnova za finančna pogajanja z zagotavljanjem zanesljivih informacij o kakovosti analiziranih izdelkov.
Analitični laboratoriji J.S. Hamilton Poland opravljajo petrokemične analize:

 • motornih goriv – bencin, dizel
 • utekočinjenih naftnih plinov – UNP, propilen, propan, butan, itd.
 • plinov obogateni z metanom – zemeljski plin, utekočinjen zemeljski plin, CNG, bioplin
 • biokomponent v gorivu – bioetanol, maščobne kisline metil estrov (FAME)
 • kurilnega olja (lahkih in težkih)
 • goriv za plovila
 • surove nafte
 • vazelina in voska
 • petrokemičnih proizvodov in kemikalij
 • premoga, koksa
 • odpadkov pri izgorevanju
 • biomase in alternativnih goriv
 • olja
 • identifikacije sestave zmesi olja
 • identifikacije kontaminantov v industrijskih in komunalnih objektih