Farmacevtska panoga

Preizkušanje surovin in zeliščnih izdelkov

Pesticidi

Čeprav lahko uporaba večje količine pesticidov izboljša proizvodnjo, lahko to sočasno privede do kopičenja škodljivih kemičnih ostankov v zeliščnih izdelkih, zaradi česar je postalo preizkušanje ostankov nujno. Kot posledica razvoja in širitve uporabe izdelkov za zatiranje škodljivcev, je evropska farmakopeja uvedla normativ, ki proizvajalcem naroča nadzor nad ostanki pesticidov v zeliščnih izdelkih. Za zagotavljanje varnosti zeliščnih zdravil in izpolnjevanje standardov, je treba zato pridobiti certifikat za izvajanje preizkušanja ostankov pesticidov.

 

V laboratorijih J.S. Hamilton stalno raziskujemo inovativne preizkuševalne metode, ki izboljšujejo učinkovitost preizkušanja v povezavi s smernicami evropske farmakopeje. Potrdili smo tri metode ocenjevanja ostankov pesticidov v zeliščnih izdelkih:

 

  • Označevanje ostankov pesticidov v zeliščnih izdelkih s pomočjo analitičnega orodja plinske kromatografije v povezavi s tandemsko masno spektrometrijo GC/MS/MS (metoda PES/01/2011/1);
  • Metoda označevanja, ki določa količino anorganskih bromidov s pomočjo plinske kromatografije z detektorjem na zajem elektronov (metoda PES/02/2011/1);
  • Označevanje ostankov ditiokarbamata, izračunanih kot ogljikov disulfid, določenih s plinsko kromatografijo z detektorjem na zajem elektronov (metoda PES/03/2011/1).

 

Aflatoksini

Dodatno resno nevarnost za zdravje potrošnikov lahko predstavlja onesnaženje zeliščnih zdravil z rakotvornimi aflatoksini. Aflatoksini spadajo v skupino mikotoksinov, proizvajajo pa jih določene plesni.

Najbolj običajni aflatoksini, ki jih je mogoče najti na živilih, vključno z zelišči, so aflatoksini B1, B2, G1 in G2. Gre za rakotvorne, genotoksične in hepatoksične snovi. Med njimi se aflatoksin B1 upošteva kot najbolj strupena naravna rakotvorna snov. Zaradi njegove strupenosti so proizvajalci dolžni upoštevati omejitve evropske farmakopeje in analizirati ravni aflatoksina B1 v zeliščnih zdravilih. Monografija Ph. Eur. 01/2008:20818 zagotavlja metodo določanja vsebnosti aflatoksina B1 v zeliščnih zdravilih (“Določitev aflatoksina B1 v zeliščnih zdravilih”).

 

V naših najsodobnejših obratih smo razvili in potrdili naslednje metode:

 

  • Metoda določanja aflatoksina B1 v zeliščih v povezavi z zahtevami farmakopeje (AFL/55/2010/1).
  • Metoda določanja aflatoksina B1 in skupne količine aflatoksinov B1, B2, G1 in G2 v zeliščih v skladu z zahtevami farmakopeje. Ta metoda vključuje pri vsakem aflatoksinu B1, B2, G1 in G2 (AFL/01/2012/1) obseg od 1,0µg/kg do 6,0µg/kg.