Kozmetika

Stabilnost in kompatibilnost kozmetičnih izdelkov

Dobro usposobljen strokovnjak zagotavlja, da nov ali spremenjen izdelek za osebno nego in kozmetični izdelek ustrezata standardom označevanja (doba po odprtju, rok uporabnosti) in da se delovanje izdelka med predvidenim rokom uporabnosti in potrošnikovo uporabo ne spreminja. S testi stabilnosti in kompatibilnosti, ki so posebej predpisani glede na vrsto izdelka, se potrdi ali izključi stabilnost organoleptičnih, fizikalno-kemijskih in mikrobioloških standardov kakovosti ter kompatibilnost z originalno embalažo.

 

Testiranje mora izpolnjevati naslednje zahteve:

 

 • Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih,
 • »Smernice za testiranje stabilnosti kozmetičnih izdelkov, marec 2004« (CTFA),
 • označevanje uporabnosti kozmetike v skladu z 1223/20009/WE- Tehničnim vodnikom Poljskega združenja kozmetične industrije, Varšava, 20. november 2013,
 • praktična implementacija člena 6 (1)(c) Direktive o kozmetičnih izdelkih (76/768/EGS), Označevanje uporabnosti: »Doba po odprtju«,
 • testni protokoli in tehnična navodila J.S. Hamilton International Sp. z o.o

 

 

TIPI TESTOV:

 

 • stabilnost in kompatibilnost kozmetičnih izdelkov
 • stabilnost in kompatibilnost kozmetičnih izdelkov – organoleptična ocena
 • doba po odprtju

 

Naš laboratorij izvaja naslednje stabilnostne in kompatibilnostne teste:

 • test temperaturne odpornosti 0 (25 °C)
 • test temperaturne odpornosti I (40 °C)
 • test temperaturne odpornosti II (5 °C)
 • test temperaturne odpornosti III (‒5 °C)
 • test temperaturne odpornosti IV(‒10 °C)
 • testcikličnega spreminjanja temperature – »cycle test« (2 temp./3 temp.)
 • test odpornosti na svetlobo