Okoljsko testiranje

Laboratorijske analize okoljskih vzorcev

Laboratoriji J.S. Hamilton opravljajo testiranja in raziskave zbranih vzorcev v zvezi z varstvom okolja. Naša ekipa visoko usposobljenih strokovnjakov, dobro usposobljeno osebje za vzorčenje, lastna inovativna programska oprema za obdelavo vzorcev in mreža raziskovalnih laboratorijev nam omogočajo opravljanje storitev na najvišji kakovostni ravni. Naš glavni laboratorij je opremljen z najnovejšo opremo in dovršenimi analitskimi napravami, ki omogočajo natančne meritve in zanesljive rezultate za več tisoč vzorcev na leto. Poleg tega naša mreža laboratorijev, ki se nahajajo po vsej državi, omogoča izvajanje mikrobioloških analiz v najkrajšem možnem času, kar je ključnega pomena za kakovost rezultatov.

 

S potrdilom o akreditaciji št. AB 079 naši laboratoriji lahko opravljajo storitve okoljskega testiranja, kar vključuje:

 

 • testiranje kakovosti pitne vode ‒ nadzor in monitoring, testiranje nove vodovodne povezave, verige restavracij, živilskih trgovin in drugih storitvenih objektov;
 • testiranje vode, ki poteka na kraju samem ali v laboratoriju;
 • testiranje podzemnih in površinskih voda s piezometrom;
 • testiranje odpadnih voda:
  • industrijska odpadna voda,
  • gospodinjska odpadna voda;
 • testiranje odpadkov ‒ vključuje testiranje odpadkov iz dovoljenih odlagališč ali energentov;
 • testiranje odpadnega mulja – recikliranje in ponovna uporaba kmetijskih odpadkov;
 • testiranje tal in zemlje – študije, ki zagotavljajo varnost za nova področja naložb;
 • testiranje usedlin morskega dna, kar posledično vpliva na postopke čiščenja pristaniških kanalov.

 

J.S. Hamilton vodi nacionalno zbirko vzorcev. Vsi opravljeni testi in zbrani vzorci so podkrepljeni s potrdilom o akreditaciji št. AB 079, ki ga izda poljski center za akreditacijo. Naša široka mreža laboratorijev nam omogoča, da izpolnjujemo predpise, kar pomeni, da so vzorci v laboratorij poslani zahtevanem roku.