Kozmetika

Mikrobiološki in izzivni testi (»challenge test«)

Mikrobiološka čistost kozmetike in izdelkov za osebno nego ima pomembno vlogo pri ocenjevanju njihove varnosti. Mikrobiološke analize pomagajo zmanjšati tveganje morebitne pokvarljivosti. Proizvajalec mora zato stalno vzdrževati mikrobiološko kakovost, saj mora ves čas zagotavljati varne, učinkovite in ustrezne izdelke, ki izpolnjujejo tako zakonodajne zahteve kot tudi pričakovanja kupcev.

 

Ponujamo akreditirane teste za odkrivanje mikroorganizmov, da zadostimo naslednjim zahtevam:

 • EN ISO 21149 – splošne smernice za štetje mikroorganizmov
 • EN ISO 22718 ‒ detekcija bakterije Staphylococcus aureus v kozmetičnih izdelkih
 • EN ISO 22717 – detekcija bakterije Pseudomonas aeruginosa v kozmetičnih izdelkih
 • EN ISO 18416 – detekcija kvasovke Candida albicans v kozmetičnih izdelkih
 • EN ISO 21150 – detekcija bakterije Escherichia coli v kozmetičnih izdelkih
 • EN ISO 16212 – štetje kvasovk in plesni v kozmetičnih izdelkih

 

Izzivni test učinkovitosti konzervansov zagotavlja, da bo konzervans zaščitil in preprečeval kvarjenje kozmetike med običajno in predvidljivo uporabo izdelka. Sposobnost sistema konzerviranja za zaščito izdelkov pred mikrobno rastjo in degradacijo je treba določiti na podlagi mikrobiološkega izzivnega testiranja z bakterijama Pseudomonas aeruginosa in Staphylococcus aurerus, kvasovko Candida albicans in plesnijo Aspergillus brasiliensis ter na podlagi nadaljnjega opazovanja.

 

Izzivni test vključuje oceno antimikrobne učinkovitosti konzervansa v skladu z naslednjimi pomembnimi standardi:

 • mednarodni standard ISO 11930
 • publikacija Evropska farmakopeja (EP), poglavje 5.1.3
 • test Schülke Koko

 

Izzivni test je izveden v času proizvodnje, da se zagotovita mikrobiološka stabilnost in obstojnost med shranjevanjem in uporabo ali

 

 • med postopkom razvoja izdelka(za izbiro potrebnega konzervansa),
 • med proizvodnjo (za oceno, ali ima tehnološki postopek negativen vpliv na obstojnost in učinkovitost),
 • za zaščito izdelka med proizvodnjo in nadaljnjo potrošnikovo uporabo,
 • med redno uporabo (za oceno možnosti kvarljivosti zaradi mikroorganizmov, ki so normalno prisotni v okolju).