Certifikati

Akreditacije / Certifikati in potrdila

Zanesljivost, natančnost in popolno neodvisnost podjetij in laboratorijev so mednarodni akreditacijski organi potrdili v skladu z naslednjimi standardi in zahtevami:

PREIZKUŠEVALNI LABORATORIJ J.S. HAMILTON POLAND – AKREDITACIJA PCA V SKLADU S STANDARDOM PN-EN-ISO/IEC 17025:2005 – ŠT. AKREDITACIJE AB 079

Leta 1996 je poljski center za preizkušanje in certificiranje laboratoriju podelil prvo akreditacijo za področje preizkušanja hrane, goriv in gnojil. S to akreditacijo je bilo potrjeno, da tehnične kompetence in sistem upravljanja izpolnjujejo zahteve sistema za zagotavljanje kakovosti. Kasneje je to akreditacijo zamenjal certifikat poljskega centra za akreditacije (PCA) v skladu s standardom PN-EN-ISO/IEC 17025:2005. V obdobju 1998 – 2005 je laboratorij prejel tudi akreditacijo francoske akreditacijske komisije COFRAC (Comité Français d'Accréditation) v skladu s francoskimi standardi (najprej s standardom ISO/IEC 25, PN-EN 45001 in listino 1002 COFRAC ter kasneje s standardom NF EN ISO/IEC 17025). Ta akreditacija je prenehala veljati z vstopom Poljske v Evropsko unijo leta 2005, ko je bila akreditacija PCA mednarodno priznana.   Scope of accreditation

See more

ZUNANJI INŠPEKCIJSKI ORGAN J.S. HAMILTON POLAND – AKREDITACIJA PCA V SKLADU S STANDARDOM EN ISO/17020:2004 – ŠT. AKREDITACIJE AK 011

Marca leta 2005 je J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o, v skladu z mednarodnim standardom EN ISO/IEC 17020:2004 (prejšnji EN 45004), prejel akreditacijo poljskega centra za akreditacije (PCA) kot akreditacijo neodvisnega inšpekcijskega organa tipa A (zunanjega organa). Akreditirana aktivnost je določena s področjem akreditacije št. AK 011 – podrobne informacije lahko najdete na uradni strani PCA: www.pca.gov.pl. Pridobljena akreditacija potrjuje popolno neodvisnost ter integriteto laboratorija J.S. Hamilton Poland kot zunanjega inšpekcijskega podjetja, ki posluje v skladu z najvišjimi standardi panoge.   Scope of accreditation

See more

PREIZKUŠEVALNI LABORATORIJ J.S. HAMILTON MAZOWSZE – AKREDITACIJA PCA V SKLADU S STANDARDOM PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (ŠT. AKREDITACIJE AB 404)

Mikrobiološki laboratorij iz kraja Makow Mazowiecki je leta 2002 prejel akreditacijo za področje preizkušanja surovega mleka. Akreditacija je bila potrjena z ustreznim certifikatom št. AB 404, ki ga je izdal poljski center za akreditacije. Po združitvi s skupino laboratorijev Hamilton leta 2010, ki je sledila uspešnemu pregledu centra PCA, je bila akreditacija bistveno razširjena na področje analize hrane in kozmetike. Leta 2012 je bila akreditacija ponovno razširjena na področje preizkušanja pitne vode.   Scope of accreditation

See more

PREIZKUŠEVALNI LABORATORIJ J.S. HAMILTON ROMANIA – AKREDITACIJA RENAR V SKLADU S STANDARDOM SR EN ISO/CEI 17025:2005 (ŠT. AKREDITACIJE LI 1081)

Prvi mikrobiološki laboratorij skupine Hamilton v Romuniji je decembra leta 2014 prejel veterinarsko-sanitarno potrdilo in potrdilo za varnost hrane. Profil laboratorija vključuje preizkušanje izdelkov živalskega izvora, neživalskega izvora, hrane za živali in vode. Zanesljivost, natančnost in popolno neodvisnost laboratorija je potrdilo akreditacijsko združenje, ki ga je akreditacijska agencija RENAR z OG/2009 priznala kot nacionalni akreditacijski organ. Akreditacijski certifikat št. LI 1081, podeljen 23. 12. 2015, potrjuje kompetence laboratorija v skladu z zahtevami standarda SR EN ISO/CEI 17025:2005.   Scope of accreditation

See more

PREIZKUŠEVALNI LABORATORIJ J.S. HAMILTON BALTIC – AKREDITACIJA LATAK V SKLADU S STANDARDOM LVS EN ISO/IEC 17025:2005 (ŠT. AKREDITACIJE LATAK-T-544)

Mikrobiološki laboratorij J.S. Hamilton Baltic je akreditiral latvijski nacionalni akreditacijski urad (LATAK). Laboratorij je sposoben analize izvajati v skladu z zahtevi standarda LVS EN ISO/IEC 17025:2005. Laboratorij nosi identifikacijsko številko LATAK-T-544. Decembra 2015 je laboratorij pridobil akreditacijski certifikat za področje mikrobioloških analiz vode, živil in hrane za živali. Leta 2016 je bila akreditacija razširjena na področje mikrobiološkega preizkušanja kozmetike.   Scope of accreditation

See more

PREIZKUŠEVALNI LABORATORIJ J.S. HAMILTON HUNGARIA – AKREDITACIJA NAH V SKLADU S STANDARDOM MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 (ŠT. AKREDITACIJE NAH-1-1801/2016)

16.11.2016 je nacionalni akreditacijski organ (NAH) našemu mikrobiološkemu laboratoriju J.S. Hamilton Hungaria potrdil akreditiran status z registracijsko številko NAH- 1-1801/2016, ki je registriran do 15. 11. 2021. 17.06.2016 je nacionalna agencija za varno hrano mikrobiološkemu laboratoriju podelila licenco za delovanje z registracijsko številko 131/2016/Lab/NÉBIH.   Scope of accreditation

PREIZKUŠEVALNI LABORATORIJ J.S. HAMILTON CROATIA – AKREDITACIJA HAA V SKLADU S STANDARDOM HRN EN-ISO/IEC 17025:2005 (ŠT. AKREDITACIJE 1431)

Laboratorij J.S. HAMILTON CROATIA (prejšnji LABOSANO) je prvi akreditacijski certifikat prejel septembra 2013. Po uspešni združitvi s skupino HAMILTON je bila akreditacija prenesena na novo ime podjetja J.S. HAMILTON CROATIA. Laboratorij zagotavlja mikrobiološke in kemijske analize hrane, hrane za živali, vode in okoljskih vzorcev ter kozmetike. Laboratorij J.S. HAMILTON CROATIA so za analizo hrane uradno potrdile hrvaške veterinarske oblasti.   Scope of accreditation

CERTIFIKAT DOBRE PROIZVODNE PRAKSE (GMP) ZA KEMIJSKO IN FIZIKALNO ANALIZO FARMACEVTSKIH IZDELKOV ZA LJUDI IN ŽIVALI

Kot strokovni ponudnik analitičnih storitev za farmacevtsko industrijo se laboratorij J.S. Hamilton Poland ponaša z vsemi potrebnimi certifikati in potrdili, vključno s certifikati GMP, ki jih podeljuje glavni farmacevtski inšpektorat in ki potrjujejo izvajanje in upoštevanje smernic dobre proizvodne prakse (GMP). Certifikati GMP potrjujejo, da je sistem upravljanja laboratorija skladen s pogoji GMP.

See more

POOBLASTILO GLAVNEGA FARMACEVTSKEGA INŠPEKTORATA ZA IZDELAVO ZDRAVIL NA PODROČJU KEMIJSKEGA IN FIZIKALNEGA TESTIRANJA

Leta 2016 je laboratorij J.S. Hamilton Poland prejel pooblastilo glavnega farmacevtskega inšpektorata za izdelavo zdravil na področju kemijskega in fizikalnega testiranja. To pooblastilo potrjuje, da so tako naše kompetence kot tudi naš znanstveni in raziskovalni potencial v skladu z zahtevami zunanjih laboratorijev za nadzor kakovosti, ki zagotavljajo analitične storitve za farmacevtsko industrijo.

POOBLASTILO ZA IZDELAVO, OBDELAVO IN PREDELAVO PSIHOTROPNIH SNOVI IN ZDRAVIL TER LICENCA, KI OMOGOČA POSEST PREDHODNIH SESTAVIN NARKOTIKOV KATEGORIJE 1 OZIROMA NJIHOVO IZDAJO NA TRG

Leta 2016 je laboratorij J.S. Hamilton Poland uspešno opravil inšpekcijski nadzor glavnega farmacevtskega inšpektorata, zaradi česar je prejel pooblastilo za izdelavo, obdelavo in predelavo psihotropnih snovi in zdravil ter licenco, ki omogoča posest predhodnih sestavin narkotikov kategorije 1 oziroma njihovo izdajo na trg. Ta potrdila nam pod posebnim nadzorom omogočajo izvajanje analiz in raziskovanje zdravil in surovin.

PREGLED AMERIŠKEGA ZVEZNEGA URADA ZA ŽIVILA IN ZDRAVILA (FDA)

Julija 2016 je ameriški urad za živila in zdravila (USFDA) opravil pregled laboratorija J.S. Hamilton Poland na področju preizkušanja zdravil in surovin. Po pregledu je laboratorij prejel pozitivno oceno urada FDA, ki se upošteva kot ena izmed najbolj zahtevnih, in prestižnih ustanov, ki ustvarja mnenje v farmacevtski industriji. V bližnji prihodnosti pričakujemo prejem uradnega pooblastila agencije USFDA (FDA obrazec 483). To pooblastilo bo potrdilo naše najvišje kompetence in jamčilo, da laboratorij J.S. Hamilton Poland izpolnjuje zahteve GMP.

See more