Okoljsko testiranje

Storitve okoljske dokumentacije

Laboratoriji J.S. Hamilton se ponašajo z vodilnim tehničnim znanjem, storitvami in svetovanjem na področju varstva okolja. Naša ekipa visoko usposobljenih strokovnjakov svetuje in razvija okoljsko in projektno dokumentacijo v povezavi s testiranji in raziskovalnimi storitvami.

 

Storitve okoljske dokumentacije:

 • Priprava vlog za integralno dovoljenje z vso pripadajočo dokumentacijo, verifikacije, posodobitve in popravki integralnih dovoljenj, vključno z začetnimi poročili (zbiranje, analiza in pregled rezultatov v obliki poročila) ali vrednotenjem pomanjkljivosti začetnega poročila (predhodna analiza).
 • Priprava sektorskih dovoljenj:
  • Na področju ravnanja z odpadki:
   • vloge za dovoljenje za proizvodne odpadke
   • vloge in dokumentacija za zbiranje odpadkov in dovoljenje za predelavo
   • vloge za dovoljenje za prevoz odpadkov
   • letna analiza stanja komunalnih odpadkov
  • Na področju industrijskih voda/odpadne vode:
   • Vodopravna raziskava (vključno s spremembami in posodobitvami), ki vključuje:
    • podtalnice in površinske odvzeme vode
    • odvajanje odplak v vodo ali zemljo
    • odvajanje industrijskih odplak v drenažne objekte
  • Na področju emisij v zraku:
   • vloge za pridobitev dovoljenja za izpust plinov in prahu v zrak
   • vloge za naprave, ki izpuščajo pline in za katere dovoljenje ni potrebno
 • Priprava poročil o odpadkih in poročil o ekoloških taksah.
 • Okoljska presoja vključuje:
  • temeljito analizo okoljskega vpliva v vseh fazah specifičnega obrata
  • določanje formalnih in pravnih zahtev za posamezne obrate in tehnologije
  • pregled in oceno skladnosti in popolnosti dokumentacije na področju varstva okolja
  • verifikacijo, posodobitev in prilagoditev dovoljenj za potrebe obrata
 • Svetovanje o okoljskih vprašanjih v zvezi z okoljskimi predpisi, izpolnjevanje zahtev iz prejetih dovoljenj, zagotavljanje učinkovitih rešitev in vsebinske podpore.
 • Za izvedene naložbe:
  • projektna dokumentacija
  • poročila o aktivnostih v povezavi z okoljem
 • Navodila za obratovanje odlagališč