Živila in krma

Implemenatcija in izboljšave sistema kakovosti

J.S. Hamilton Poland ponuja storitve kot so implementacija in izboljšave že vzpostavljenih sistemov nadzora kakovosti in varnosti živil.

 

Sistem kakovosti in varnosti živil pokriva področja:

  • HACCP
  • GMP/ GHP
  • ISO 22000
  • BRC
  • IFS

 

Ravni implementacije so:

  • začetna revizija
  • zasnova dokumentov
  • usposabljanje osebja
  • potrditvena revizija (dokaz, da je sistem kompatibilen z vzpostavljenimi standardi)

 

Nudimo interne presoje z namenom izboljšanja vodenja sistema kakovosti, s potrditvijo zahtev implementiranih standardov ter določiti najšibkejše točke in področja za izboljšave. Ponujamo tudi usposabljanja osebja.