Storitve petrokemične inšpekcije

Pregled in testiranje biomase in sekundarnih goriv

S. Hamilton Poland nudi celovite storitve in kontrolo kakovosti celotne logistične verige. Naše storitve vključujejo določitev količine in kakovosti biomase v pomorskem, železniškem in kopenskem prometu, organizacijo logistike, pomorski in kopenski prevoz in svetovanje. Široka mreža laboratorijev zagotavlja hitro in učinkovito oceno količine in vzorčenje. Rezultati analiz, opravljenih v naših laboratorijskih preskusnih so lahko podlaga za finančna pogajanja med dobaviteljem in kupcem. Naša ponudba je usmerjena na elektrarne in proizvajalce ter dobavitelje biomase.

 

Naša ponudba:

 • določitev količine surovine za transport
 • nadzor in monitoring nakladanja in razkladanja, nadzor nad tehtanjem
 • reprezentativno zbiranje vzorcev biomase
 • testiranje v dveh akreditiranih laboratorijih, kontrola kakovosti
 • popis zalog in skladišč
 • organizacija logističnih rešitev – pomorski in kopenski promet
 • analize biomase, pogodbeni laboratoriji

 

 

Testiranje biomase vključuje:

 

 • vsebnost pepela
 • hlapljive snovi
 • vsebnost ogljika, vodika, dušika in žvepla (C, H, N, S)
 • kalorična vrednost
 • vsebnost klora
 • določitev elementarne sestave in elementarna sestava pepela
 • temperature taljenja pepela
 • vsebnost halogenov fluora (F), klora(Cl), in broma (Br)
 • vsebnost ektrahiranih organskih halogenov (EOX)
 • vsebnost biomase
 • gostota
 • testiranje fizikalnih lastnosti peletov in kakovosti

 

Ponujamo tudi testiranje recikliranih goriv, alternativnih goriv, odpadkov, goriva RDF in SRF. J.S. Hamilton Poland je pri združenju GAFTA registriran kot neodvisni analitik in opravlja testiranja biomase tako v skladu z evropskimi pravnimi standardi (PN-EN), kot tudi v skladu s svojimi standardi, ki temeljijo na poljskih standardih za trdna goriva in DIN standardih. Naša preizkuševalna laboratorija sta v Gdynii in Katovicah.