Živila in krma

Svetovanje glede označevanja izdelkov

Ustrezno označevanje živil je bistven element za komunikacijo in obveščanje potrošnikov o izdelku. Splošno pravilo živilske zakonodaje je zagotavljati potrošnikom informacije, ki omogočajo zavestno odločitev o izbiri prehrambnega izdelka in nasprotovanje praksi nepoštenega informiranja.

 

Splošne zahteve glede označevanja živil so standardizirane z veljavno Uredbo EU št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom. Osnovna zahteva označevanja je potrošniku zagotoviti informacije, ki so poštene, jasne in enostavne za razumevanje.

 

Vse zavajajoče prakse nepoštenega informirana so prepovedane, še posebej tiste, ki lahko zavajajo potrošnika glede:

  • lastnosti živila,
  • sestavo živila,
  • količine živila,
  • roka uporabnosti,
  • države ali kraja porekla,
  • načina proizvodnje ali pridelave,
  • navedbe učinkov ali lastnosti, ki jih živilo nima,
  • napeljevanja, da ima živilo posebne lastnosti, če imajo take lastnosti vsa istovrstna živila, s posebnim poudarkom na prisotnosti ali odsotnosti določenih sestavin in/ali hranil;

 

J. S. Hamilton Poland ponuja strokovne storitve na področju zagotavljanja ustreznega označevanja ter verifikacije deklaracij na izdelkih.