Izdelki za potrošnike

Materiali za stik z živili

Laboratoriji J.S. Hamilton ponujajo celovite storitve, usmeritve in akreditirana laboratorijska testiranja z upoštevanjem evropskih predpisov in zahtev ter v skladu z Uredbo (ES) 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili.

Naša ponudba najbolj priljubljenih materialov:

 

Testiranje plastičnih materialov in embalaže, ki pridejo v stik z živili:

 

 • senzorična analiza
 • testiranje celotnih migracij
 • testiranje specifičnih migracij
 • analiza težkih kovin
 • testiranje omejenih snovi, kot so ftalati, bisfenol A in mineralna olja
 • testiranje propustnosti (CO2, O2, N2 in vodne pare)
 • testiranje mikrobiološke čistosti

 

Testiranje papirne in kartonske embalaže:

 

 • senzorična analiza
 • analiza celotne migracije
 • analiza težkih kovin
 • testiranje v skladu s priporočilom XXXVI Nemškega inštituta za ocenjevanje tveganj (BfR)
 • test v skladu s »Proizvodnim vodnikom za skladnost papirnih in kartonskih materialov in izdelkov, ki pridejo v stik z živili«, 2. izdaja, september 2012 (Industry Guideline for the Compliance of Paper & Board Materials and Articles for Food Contact, Issue 2 September 2012)
 • analiza vsebnosti mineralih olj
 • testiranje mikrobiološke čistosti

 

Testiranje kovinskih materialov in zlitin:

 

 • senzorična analiza
 • test v skladu z vodnikom »Kovine in zlitine, uporabljene v materialih in izdelkih v stiku z živili: praktični vodnik za proizvajalce in pripravljavce predpisov«, 1. izdaja iz leta 2013, ki ga je pripravil Odbor strokovnjakov za embalažne materiale za živila in farmacevtske izdelke (P-SC-EMB) Evropskega direktorata za kakovost zdravil in zdravstveno varstvo
 • testiranje mikrobiološke čistosti

 

Testiranje gumijastih in silikonskih materialov:

 

 • senzorična analiza
 • test celotne migracije
 • analiza težkih kovin
 • testiranje mikrobiološke čistosti

 

Testiranje stekla in keramičnih materialov:

 

 • testiranje migracij kadmija in svinca
 • testiranje mikrobiološke čistosti