Izdelki za potrošnike

Farmacevtska embalaža

Testiranje embalaže in embalažnih materialov v skladu z Evropsko farmakopejo.

Laboratoriji J.S. Hamilton ponujajo celovito laboratorijsko testiranje polimernih embalažnih materialov za zdravila.

 

Primeri testov za potrditev skladnosti z Evropsko farmakopejo:

 

 • identifikacija A, B, C (vključno z IR)
 • kislost, bazičnost
 • videz raztopine
 • snovi, topne v heksanu
 • absorbanca snovi
 • ekstrahirane kovine
 • težke kovine, kot je svinec
 • amid in stearati
 • fenolni in nefenolni antioksidanti
 • in številni drugi

 

Našo usposobljenost za opravljanje zgoraj navedenih testov potrjujejo naslednji certifikati:

 

 • Dovoljenje za proizvodnjo št. …., ki ga je izdal Glavni farmacevtski inšpektorat
 • Certifikat dobre proizvodne prakse (GMP), ki ga je izdal Glavni farmacevtski inšpektorat
 • Sistem vodenja, skladen z zahtevami standarda PN-EN ISO 15378: 2012